Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Pierwszy dzień wiosny

Rozpoczęliśmy apelem, na którym pan Dyrektor przekazał symboliczne klucze od szkoły. Jego rolę od tego momentu pełniła Dominika Rosiak. Przedstawiła grono pedagogiczne składające się z uczniów oraz wręczyła zasłużonym uczniom i nauczycielom nagrody za przygotowanie do różnych konkursów. Pod okiem nauczycieli odbyły się lekcje. następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się na miejski stadion, gdzie pani Burmistrz w towarzystwie wielu gości otworzyła boisko typu „Orlik”. w ramach tej uroczystości odbył się turniej w minipiłkę nożną, którego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Warcinie. Gratulujemy!