Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zebrania

TEMATYKA I TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Zebranie ogólne, spotkania w klasach.
Wybór trójek kasowych, wybór delegatów z trójek klasowych do rady rodziców omówienie dokumentów szkolnych (Statut, Program Wychowawczo- Profilaktyczny) zapoznanie z planami pracy nauczycieli i wymaganiami edukacyjnymi, pobranie adresów email od rodziców, zapoznanie z działaniem dzienniczka ucznia (klasy I),ubezpieczenie uczniów.
14 września 2023
Wywiadówka.
Analiza frekwencji. Omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach. Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi .
23 listopada 2023
Wywiadówka.
Informacja o wynikach za pierwsze półrocze.
25 stycznia 2024
Wywiadówka.
Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nagannym zachowaniu na koniec roku szkolnego.
23 maja 2024

 

Zastrzega się możliwość zmian w powyższym terminarzu.

W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania w dodatkowych terminach.

Z propozycją zorganizowania zebrania może wystąpić wychowawca, pedagog lub inny nauczyciel uczący w klasie, a także rodzice.

Zebrania prowadzi wychowawca klasy.

Zebranie ogólne, spotkanie w klasach

KLASY I-III godzina 16:30

KLASY IV-VIII godzina 17:00