Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Aleksandra Młoczyńska

Z-ca przewodniczącej: Marzena Szczerba

Skarbnik: Marta Bronicka

Sekretarz: Paulina Sitarek

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 30 zł.

Numer konta Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kępicach:

87 9315 1043 0043 2335 2000 0010