Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach, rok szkolny 2024/2025.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach na rok szkolny 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.PPOR. TADEUSZA BIELAKA W KĘPICACH W ROKU SZKOLNYM 2024/25, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.