Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW

w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dotycząca możliwości ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2023-2024
uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół w Kępicach.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024, dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej oraz wychowanków Przedszkola Samorządowego, w załączeniu szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia grupowego EDU PLUS  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

  jednorazowa składka rocznawysokość świadczenia
1.35,00zł14.000,00zł
2.45,00zł17.000,00zł

Opłatę za ubezpieczenie należy zapłacić w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2023r.

Dokumenty do pobrania:

Ubezpieczenie EDU PLUS:

Zakres ubezpieczenia na wyższą składkę :

Zakres ubezpieczenia na niższą składkę:

Adresy do zgłaszania szkody:

Druk zgłoszenia szkody