Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Konkursy matematyczne i informatyczne w Zespole Szkół w Kępicach

Celem konkursów matematycznych przeprowadzanych w naszej szkole jest: upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień u uczniów, kształtowanie twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości oraz pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności interpretowania informacji, kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach codziennych, nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów.
Wszystkie konkursy organizowane są przez Panią Magdalenę Budzyńską i Katarzynę Kabulską.

Mnożenie i kalkulacja
Konkurs odbywa się w trzech etapach.
Etap I – indywidualny. Uczestnik ma przygotować 3 zadania dotyczące zakresu wymienionego w punkcie 8 wraz z rozwiązaniami.
Etap II – indywidualny w formie testu sprawdzającego jednokrotnego wyboru.
Etap III – indywidualny. Uczestnik samodzielnie rozwiąże zestaw zadań.
Zwycięzcą konkursu „Mnożenie i kalkulacja” zostaje osoba, która uzyska największą sumę punktów z trzech etapów. Konkurs obejmował zadania dotyczące zamiana jednostek-czasu, długości, masy; szacowanie wyników działań; skali; odczytywanie i interpretacja danych z wykresów, diagramów, tabel, kalendarza; wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Do konkursu zgłosiło się 20 osób z klas piątych i szóstych. rywalizacja była bardzo zacięta. Po zakończeniu każdego etapu zmieniał się zwycięzca konkursu. Ostatecznie cała rywalizację wygrała Ewa Ginter. Tuż tuż za nią była Sandra Kiełpińska i Dariusz Sznejder.

Mistrz klawiatury
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
– etap I – klasowy
– etap II – szkolny
W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły obecni w dniu eliminacji klasowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się po dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu i z przyczyn obiektywnych nie mogą być obecni są zastępowani kolejnymi osobami z danej klasy.
Konkurs będzie polegał na bezbłędnym i jak najszybszym napisaniu tekstu, jednakowego dla wszystkich uczestników na danym etapie konkursu. Uczestnicy będą wykonywać swoje zadania w programie, MISTRZ KLAWIATURY II. Wynikiem będzie czas pisania powiększony o ilość popełnionych błędów. Za każdy błąd doliczone będzie 2 sekundy do ogólnego czasu pisania tekstu. W przypadku całkowicie bezbłędnego wyniku uczeń uzyskuje specjalny bonus w postaci odjęcia 10 sekund od uzyskanego wyniku. Czas i błędy przeliczane są na punkty. W przypadku uzyskania tego samego wyniku końcowego zwycięża uczeń, który popełnił mniej błędów. Gdy suma błędów jest również identyczna przyznane jest miejsce wspólne.
Do II etapu przeszli:
KLASA IV: Mateusz Szewczyk, Damian Boho
KLASA VA: Dawid Padusinski, Sandra Kiełpinska
KLASA VB: Adrian Wadas, Sebastian Kamowski
KLASA VIA: Sara Grabiec, Maciej Wołk
KLASA VIB: Czarek Czarnowski, Przemysław Wróblewski.
W drugiej części konkursu uczniowie mieli do przepisania tekst, który składał się z 1779 znaków. Bezkonkurencyjny w tej umiejętności okazał się Adrian Wadas. Uzyskał on czas 7 min i 39 sekund. Drugie miejsce zajęła Sara Grabiec, natomiast trzecie Sebastian Kamowski.

Tabliczka mnożenia
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych i podzielony jest na dwa etapy:
Etap I – eliminacje. Wszyscy uczestnicy mają do rozwiązania 60 przykładów na mnożenie i dzielenie pamięciowe w zakresie 100. W klasie IV konkurs trwa 10 minut. W klasie V konkurs trwa 7 minut. W klasie VI konkurs trwa 5 minut.
Etap II – finał. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani najlepsi uczniowie I etapu (eliminacji). Wszyscy uczestnicy II etapu mają do rozwiązania 30 przykładów na mnożenie pamięciowe w zakresie 300 w ciągu 15 minut. W momencie kiedy kilka osób uzyska taki sam wynik odbędzie się dogrywka.
Dogrywka – prezentacja multimedialna. W dogrywce uczniowie mają do rozwiązania 15 przykładów, które są wyświetlane na ekranie, wpisując na kartkę tylko wynik działania. Na każdy przykład przeznaczone jest 20s.
W roku szkolnym 2012/2013 do drugiego etapu ze wszystkich klas przeszło 30 osób. Po przeprowadzeniu drugiej części konkursu w finale znalazły się 3 osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów: Sandra Kiełpińska, Przemysław Wróblewski i Klaudia Markwant. Aby wyłonić zwycięzcę musiała odbyć się dogrywka. W jej wyniku Mistrzem Tabliczki Mnożenia została Sandra Kiełpińska.

Albus
Dnia 8 maja 2013 r. 25 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Albus”.
Konkurs trwał 60 minut. Zgłosiło się 8 uczniów z klasy IV, 6 uczniów z klasy V i 11 uczniów z klasy VI.
Uczniowie w każdej grupie wiekowej mieli do rozwiązania 26 zadań. W klasie V przeważały zadania z geometrii oraz działań na ułamkach. Natomiast w klasie VI pojawiły się zadania dotyczące procentów a w klasie IV wyrażeń algebraicznych, które są ponadprogramowe. Konkurs na terenie naszej szkoły zorganizowała mgr Magdalena Budzyńska i mgr Katarzyna Kabulska.
Wyniki ogłoszone zostaną na początku czerwca 2013 r.