Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Uroczystość nadania Zbiorczej Szkole Gminnej w Kępicach imienia ppor. Tadeusza Bielaka

Awers okolicznościowego proporczyka

Rewers okolicznościowego proporczyka
W uznaniu zasług szkoły – rodzice i społeczeństwo Miasta i Gminy Kępice ufundowało sztandar.

Fundatorami tej pamiątki są:

 1. Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Kępicach
 2. Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „ALKA” w Słupsku Zakład Garbarski w Kępicach
 3. Fabryka Akcesoriów Meblowych Chełmno Zakład w Kępicach
 4. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Biesowicach
 5. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego w Koszalinie Zakład w Kruszce
 6. Nadleśnictwo Warcino
 7. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Kępice
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Barcinie
 9. Zakład Przemysłu Drzewnego w Korzybiu
 10. Koło łowieckie „DIANA” w Warcinie
 11. Bank Spółdzielczy w Kępicach
 12. Jednostka Wojskowa 3706 w Słupsku
 13. I Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kępicach
 14. Naczelnik Miasta i Gminy Kępice
 15. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku
 16. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Kępicach

Upamiętnieniem Fundacji są plakietki umieszczone na drzewcu sztandaru

fot. 1. Akt przysięgi na sztandar. Sala kina "Przyjaźń".

fot. 2. Sztandar w rękach członków komitetu rodzicielskiego. Uroczystość zaszczyciła jednostka wojskowa 3706 ze Słupska (pułk czołgów) - jednostka ta jest spadkobiercą 16 Brygady Pancernej, w której w czasie wojny walczył Tadeusz Bielak.

Projekt tablicy pamiątkowej, którą zaprojektował i wykonał w brązie plastyk Andrzej Lejszys - Litwin, przebywający okresowo u kuzyna w Kępicach. 1980 r.

Przemarsz pod budynek szkoły. Pochód rozpoczyna orkiestra wojskowa

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Orkiestra w pełnej krasie

Panie: J.Cichocka, H. Abramek, R.Mazur

Zuchy druhny Danuty Łojko