Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zajęcia Twórczego Rozwoju

Od 25 stycznia do 28 czerwca 2013r. w Zespole Szkół w Kępicach realizowany jest projekt pt.: „Zajęcia twórczego rozwoju”, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Ośrodek Szkoleń i Korepetycji Edukacja Tomasz Kadylak. Partnerem jest Gmina Kępice i ZS w Kępicach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – poniedziałki i piątki, na które uczęszcza 40 uczniów (21 chłopców, 19 dziewczynek) z klas od II do VI. Podzieleni są oni na cztery grupy 9, 10, 11 osobowe zgodnie z wiekiem. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci mających problemy z koncentracją uwagi, czytaniem ze zrozumieniem, pamięcią i motywacją. Na zajęciach stosowany jest sprzęt multimedialny oraz bardzo zróżnicowane pomoce naukowe. Każdy uczestnik projektu otrzymał wyprawkę na kurs tj. podręczniki, linijki, oryginalne zakładki, długopisy, koszulki i odblaski. Po zakończonych zajęciach wszyscy otrzymają nagrodę oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Już na półmetku znajduje się realizacja projektu „Zajęcia Twórczego Rozwoju”. W projekcie bierze udział 40 osobowa grupa dzieci – uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej im ppor. T Bielaka w Kępicach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Ośrodek Szkoleń i Korepetycji „Edukacja”, Tomasz Kadylak.