Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Uczeń roku 2008/2009

Michał KmiećSzkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach

Michał Kmieć
klasa 5A

GRATULUJEMY!

Średnia ocen: 5.6.

Michał brał udział w konkursach:

Uczeń aktywnie uczestniczył w życiu klasy, szkoły, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, brał udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiągał bardzo wysokie wyniki. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów za cały rok szkolny 5,6.

Do najważniejszych jego osiągnięć należy zaliczyć między innymi:

  • Wyróżnienie, XIII miejsce i najlepszy wynik w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Albus.
  • W ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Mix 2009 osiągnął najlepszy wynik w szkole na poziomie klas piątych.
  • III miejsce w powiecie słupskim w VII Konkursie Języka Niemieckiego w Słupsku.
  • I miejsce w Gminie Kępice w Konkursie Ortograficznym Języka Niemieckiego.
  • Aktywnie uczestniczył w konkursach szkolnych: o uzależnieniach, sienkiewiczowskim, ortograficznym, wiedzy o gminie Bomlitz, „być dobrym kolegą”, matematyczno-przyrodniczym. Spośród zajęć pozaszkolnych należy wyróżnić jego pracę w grupie liturgicznej, tanecznej – break dance, treningach tenisa stołowego, piłki nożnej.

Gratulujemy!