Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Uczeń roku 1999/2000

Joanna GosławskaSzkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach

JOANNA GOSŁAWSKA
klasa 8

GRATULUJEMY

ŚŒrednia ocen: 5.38

Udział w konkursach:

  • wojewódzki konkurs języka rosyjskiego;
  • „co wiek o uzależnieniach?”;
  • wyróżnienie za pracę w konkursie „Śmieciosztuka”;
  • udział w konkursie „Omnibus”;
  • udział w powiatowych zawodach w siatkówkę;
  • udział w powiatowych zawodach w koszykówkę;
  • udział w ogólnopolskim Konkursie Twórczoœci Dziecięcej w Słupsku – wiersze i opowiadania;
  • udział w ogólnopolskim konkursie twórczoœci dziecięcej organizowanej przez „Głos Pomorza” w Przywidzu;
  • udział w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych w Wągrowcu;

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej przez 4 lata uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Był to czas nie tylko poœświęcony na naukę, ale także rozwijanie wielu zainteresowań.
Brałam udział w życiu klasy i szkoły. W drugiej klasie brałam udział w tygodniowych warsztatach teatralnych kończących się wystawieniem jednej ze sztuk Witkacego w naszej szkole. W 2003 r. razem z koleżankami z drużyny siatkarskiej zdobyłam Mistrzostwo Słupskiej Olimpiady Młodzieży. W 2001 r. zdobyłam wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Warszawie a w rok później zajęłam II miejsce. Jednym z moich największych osiągnięć było też uzyskanie X miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego w Gdyni.

W 2004 roku jako jedna z prawie 200 uczniów I L.O. z wyróżnieniem zdałam maturę i zostałam przyjęta na studia Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Obecnie jestem studentką II roku Ochrony ŒŚrodowiska i Staroœściną Roku. Studia pobudziły mnie do jeszcze większej aktywności. Od II semestru I roku jestem wice przewodniczącą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej. Jest to organizacja studencka zajmująca się ogólnie pojętym życiem studenckim. Wspólnie z przyjaciółmi organizuję Ogólnopolskie Konfrontacje Naukowe np. „Ekodrom”, konkursy naukowe, fotograficzne „MY”. Zajmuję się przygotowaniem studentów do podjęcia pracy przez wysyłanie ich na szkolenia i praktyki. Współpracujemy z PCK organizując kursy Pierwszej Pomocy oraz pomagamy w akcjach honorowego krwiodawstwa pod nazwą „Wampiriada”.

W tym roku akademickim planujemy wydać tomik poezji studentów AR, a take przygotować wielką, poznańską akcję antynarkotykową przy współpracy z MONAR-em.

Ja sama pragnę zrobić Kurs Pierwszej Pomocy i Kurs „Rosyjski w Biznesie”.