Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rok 1994

Rok 1994 – Szkoła Podstawowa im. ppor. Tadeusza Bielaka

Pan Andrzej Pawlukiewicz pracował w naszej szkole na stanowisku Dyrektora 6,5 roku. Do najważniejszych osiągnięć tego okresu należy zaliczyć między innymi wprowadzenie do szkoły języka niemieckiego i angielskiego jako języków obcych, w tym okresie zaprzestano uczyć języka rosyjskiego. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Edukacji Narodowej zorganizował w szkole pracownię informatyczną na 10 stanowiskami komputerów. Do pracy w tych pracowniach zatrudnił Panów: Jana Gintera i Leszka Małkiewicza. W dniu 16 kwietnia 1999 r. szkoła została podłączona do Internetu.

Zainteresowania turystyczno-krajoznawcze Pana Andrzeja zaowocowały otwarciem w szkole Państwowego Schroniska Młodzieżowego, z którego korzystała młodzież przyjeżdżająca z południa Polski nad nasze morze. Szczególnie zapisała się w pamięci uczniów, a także mieszkańców Kępic wizyta Zespołu Pieśni i Tańca Zawaternik z Białego Dunajca oraz Zespołu Kaszubskiego z Jasienia, kiedy to przy wspaniałym ognisku na Placu Wolności można było podziwiać i porównać piękno folkloru Ziemi Kaszubskiej i Ziemi Podhalańskiej.

Dokonał udanej próby radiofonizacji szkoły. Poprzez radiowęzeł uczniowie podawali różne organizacyjne komunikaty, wiadomości z życia szkoły, życzenia, dedykacje oraz ciekawostki z czasopisma „Brawo”. Całość przeplatano przebojami. Kiedy ze szkoły wyprowadzono klasy VII i VIII, ta działalność uczniów została zaprzestana. Młodsze roczniki nie potrafiły wykorzystać tego środka komunikacji. Wolą przerwę spędzać raczej zajmując się sobą.

W 1994 roku opublikowano pierwszy numer „Szkolnej Kanapki”, w 1996 roku zostały zorganizowane obchody 50-lecia istnienia szkoły, na które oprócz ważnych osobistości związanych z oświatą i Kępicami zaproszono wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole; w tym okresie wymieniono sztandar szkoły. Porównując wcześniejsze okresy, uczniowie niezbyt często wyjeżdżali na wycieczki, zachowały się w kronikach wpisy wyjazdów uczniów do: Warszawy, gdzie dzieci między innymi były w teatrze na „Święcie wiosny”, widziały Pana Andrzeja Wajdę i Panią Justynę Steczkowską; do Białowieży i Trójmiasta (1997 r.) oraz do Teatru Lalek w Słupsku (1998 r.).

andrzej2Ulubionym miejscem Pana Pawlukiewicza był gabinet informatyczny, który został urządzony w szkole wg Jego pomysłu.

Bardzo ważnym posunięciem Pana Dyrektora było ogłoszenie Konkursu na Ucznia Roku. Daje to możliwość zaprezentowania osiągnięć szkoły na szerszym forum, promuje ją w środowisku, otwiera zdrową rywalizację między uczniami. Konkurs ten przetrwał próbę czasu i jest kontynuowany do dzisiaj. Przypomnę, że taki tytuł otrzymali uczniowie: Anna Maria Olejarczyk, Bartosz Szymański, Michalina Grzelka, Joanna Gosławska, Weronika Nowak, Marta Tomasiak, Katarzyna Wójtowicz, Magdalena Cemka, Magdalena Mróz i Karina Maj.

Od 1 września 1999 roku pod Jego dyrektorstwem zaczęły funkcjonować obok szkół podstawowych 3-letnie gimnazja. Dyrektor A. Pawlukiewicz został powołany przez władze samorządowe do reorganizacji gminnej oświaty. Planował założenie w Gminie Kępice jednego gimnazjum w Kępicach.

Organizował również życie kulturalne dla swoich pracowników poprzez między innymi wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni na takie spektakle jak „Scrooge”, „Wichrowe wzgórza”, „Ewita”.

Opracowali: Janina Furman i Andrzej Taukin

Jeżeli widzicie Państwo jakieś nieścisłości, brak pewnych faktów lub przestawioną chronologię wydarzeń, to prosimy o kontakt w tej sprawie w celu uporządkowania informacji. Będziemy wdzięczni za każdą informację.