Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Gminna Inauguracja roku szkolnego 2008/2009

PROGRAM UROCZYSTEJ INAUGURACJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

 1. Wprowadzenie uczniów Gimnazjum i SP Kępice na plac przy przedszkolu – dyrektorzy szkół.
 2. „Poczty sztandarowe wystąp!” – Samorząd. – Barbara Kowszewicz. Samorząd.
 3. Hymn Państwowy – akompaniament Maria Ławrenowicz.
 4. Raport Przewodniczącej Samorządu.
 5. Przywitanie gości. Andrzej Taukin przywitał:
  • Pana Marka Busłowicza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach.
  • Panią Janinę Kończak – Skarbnika Gminy Kępice.
  • Wszystkich Radnych wraz z Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Panią Mariolą Kmieć.
  • Panią Teresę Lis – Dyrektora Delegatury Kuratorium w Słupsku i Wizytatorów Delegatury.
  • Księdza Jerzego Urbańskiego – Proboszcza Parafii Matki Bożej Różańcowej w Kępicach.
  • Pana Andrzeja Kuczyńskiego – Właściciela Zakładu Robót Budowlanych w Kępicach.
  • Pana Tadeusza Wentowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino.
  • Pana Władysława Krawca – Komendanta Policji w Kępicach.
  • Panią Jadwigę Sahajdak – Prezesa Oddziału ZNP w Kępicach.
  • Pana Romana Derrę – Przewodniczącego Zarządu ZZPOiW „Oświata” przy Szkole Podstawowej w Kępicach.
  • Pana Jana Gintera – Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata” przy Gimnazjum w Kępicach.
  • Panią Aleksandrę Ziętalak – Przewodniczącą ZZK NSZZ „Solidarność 80” przy Gimnazjum w Kępicach.
  • Panią Anettę Jankowską – Kierownika Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przytocku.
  • Brata Artura Skoczka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.
  • Panią Martę Borodziuk – Dyrektora MGOK w Kępicach.
  • Kolegium Dyrektorów Szkół Gminy Kępice na czele z przewodniczącym panem Romanem Setą.
  • Panią Danutę Rapińczuk – Główną księgową BOS w Kępicach.
  • Panią Marię Ławrynowicz.
  • Panią Monikę Orzechowską i Pana Roberta Karasa – Przewodniczących Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Kępicach.
  • Uczniów, Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kępicach.
 6. Część artystyczna.
 7. Uroczyste otwarcie nowego roku – Burmistrz Kępic.
 8. Przemówienia Gości.
 9. Wyprowadzenie sztandarów.
 10. Hymn szkolny.
 11. Uczniowie udają się do szkół.
 12. Zaproszenie na zwiedzanie przedszkola.
 13. Poczęstunek.
 14. Spotkanie dyrektorów gminy Kępice.