Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

eTwinning w naszej szkole

W październiku uczniowie naszej szkoły, pod okiem nauczycielki języka angielskiego, pani Agnieszki Kłobuch, rozpoczęli pracę nad projektami w ramach międzynarodowego programu eTwinning. eTwinning to platforma współpracy dla szkół z krajów europejskich, które komunikują się ze sobą, realizują wspólne projekty, wymieniają doświadczeniami, wiedzą i pomysłami. Uczniowie uczestnicząc w programie będą mieli okazję doskonalenia znajomości języka angielskiego, poznania rówieśników z innych krajów, pracy nad ciekawymi projektami edukacyjnymi oraz zdobywania nowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
W tym roku uczniowie będą pracować w ramach trzech projektów. Klasy IV zaczęły już pracę nad autorskim projektem pani Agnieszki Kłobuch „Explore the world around us”, do którego przyłączyło się 7 szkół z 5 krajów (Turcji, Hiszpanii, Serbii, Rumunii i Francji). Klasy V niedługo rozpoczną współpracę z hiszpańską szkołą podstawową w ramach świątecznego projektu „Xmas Cards”, a grupa 2. klasy VI rozpoczęła już pracę nad projektem „The music we hear, the music we love”, w którym bierze udział 12 szkół z 6 krajów europejskich.
Wkrótce, w zakładce „Projekty” na stronie internetowej naszej szkoły będzie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących projektów, w których bierzemy udział.