Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

ABECADŁO

Nazwa projektu: „ABECADŁO”

kapitaluniaW ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacji świadczonych w systemie edukacji dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych od 1.09.2011 r. do 31.07.2012 r. obejmujący wszystkie szkoły podstawowe Gminy Kępice.

W naszej szkole zostało zorganizowanych pięć przedmiotów zajęć dla 113 uczniów w tym 61 dziewczynek i 52 chłopców klas I-III.

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: trzy grupy [po 10 uczniów] x24h na grupę prowadzone przez A.Klepin-Lis, H.Wudarowicz.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: trzy grupy [po 10 uczniów] x24h na grupę prowadzone przez A. Jakubowską, K.Łyszyk i J.Furman.
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: trzy grupy [po 10 uczniów] x24h na grupę prowadzone przez Z.Brzezicką.
  4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne: trzy grupy [po 10 uczniów] x24h na grupę prowadzone przez D.Żywicką.
  5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: trzy grupy [po 10 uczniów] x24h na grupę prowadzone przez A.Osmólską.

W ramach tego projektu zakupione zostaną:

  • pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów na sumę 17.556,40 zł
  • tablica interaktywna za sumę 3500zł
  • radioodtwarzacz za sumę 500zł.
  • szafka na materiały dla dzieci za sumę 500zł.

Koordynatorem projektu jest Dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach mgr