Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

W związku z decyzją Organu Prowadzącego o zawieszeniu działalności przedszkola informuję, że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 w związku z pandemią Covid -19.

Zajęcia w przedszkolu zawieszone są do 24.12.2020r., nie oznacza to jednak, że Państwo lub Państwa dzieci objęci jesteście kwarantanną. W sprawie ewentualnej kwarantanny może z Państwem kontaktować się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku. Proszę zachować jednak, ostrożność i w miarę możliwości samoizolację.

Wznowienie funkcjonowania przedszkola, o ile pozwolą na to warunki sanitarne przewidziane jest od 28.12.2020, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Dyrektor Szkoły Jacek Plutowski