Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zasady pracy w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny.  W związku z panującą pandemią w codziennej pracy towarzyszyć nam będą nadzwyczajne środki ostrożności. Najważniejsza zmiana dotyczy zastąpienia systemu gabinetowego systemem klasowo – lekcyjnym. Każdej klasie zostanie przypisana jedna sala lekcyjna, w której oprócz informatyki i zajęć sportowych odbywać się będą zajęcia ze wszystkich przedmiotów nauczania. Wydzielone zostaną oddzielne strefy dla poszczególnych poziomów nauczania, tj. klas I – III, klas IV – VI oraz klas VII – VIII.  Przerwy międzylekcyjne uczniowie będą spędzać w strefach, w których znajdują się przypisane im sale lekcyjne. W strefie klas młodszych dzieci spędzać będą  przerwy pod opieką wychowawców.

Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w sali gimnastycznej lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na boisku lub placu zabaw.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS obecność uczniów na terenie szkoły powinna ograniczać się, o ile to możliwe wyłącznie do zajęć edukacyjnych. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani będą do zachowywania odpowiednich dystansów pomiędzy sobą. Maseczki będą obowiązkowe w autobusach szkolnych.

Sale lekcyjne i korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Przy wejściu do szkoły wszystkich uczniów i pracowników obowiązywać będzie dezynfekcja rąk. Obecnie pracujemy nad szczegółowymi procedurami, które obowiązywać będą na terenie placówki z uwzględnieniem postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub  pracowników szkoły. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w plikach szkoły w dzienniku. Zostaną przedstawione również Państwu na zebraniach, które zaplanowaliśmy na 17 września.

Zmienią się również zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, która będzie zapewniała opiekę tylko dzieciom klas I – III grupom ,,0” i uczniom dojeżdżającym przed i po zajęciach lekcyjnych.

Z poważaniem
Jacek Plutowski
Dyrektor Szkoły

Zasady obowiązujące uczniów
Zasady obowiązujące rodziców