Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

W tym roku szkolnym naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej rozpoczęło 86 uczniów naszej szkoły. Najbardziej liczne grupy to klasy I i V, liczące po 20 uczniów. W klasie III uczy się 13 uczniów, w klasie IV- 18 a w klasie VI -15. Zajęcia odbywają się w miłej i wesołej atmosferze, o czym świadczą poniższe zdjęcia: