Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Warsztaty z IPN-em

Ze względu na tragiczna śmierć ojca Tadeusza Bielaka w Charkowie w 1940 r. tematem warsztatów była była „sprawa Katyńska”. Odwiedziła nas pani Izabela Rychert. Uczestnikami byli reprezentanci wszystkich klas szczególnie zainteresowani tym tematem. Pracowali ze źródeł historycznych: kopiach zdjęć i dokumentów. Szczególne miejsce poświęcone było kłamstwu rozsiewanemu przez Rosjan w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Uczniowie z przejęciem brali udział w warsztatach. Pani Izabela zostawiła bardzo dużo materiałów w szkolnej bibliotece. Warsztatom towarzyszyło zdjęcie tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem Janusza Kurtyki.