Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klasy 7 a i 7 b wzięli udział w warsztatach profilaktycznych trwających łącznie 2 godziny lekcyjne, było to we wtorek, 12.12.2017r.
Poprowadził je p. Marcin Berniak doświadczony profilaktyk, absolwent resocjalizacji, przedstawiciel firmy Kurtyna z Krakowa.
Uczniom bardzo spodobała się taka forma profilaktyki , w której aktywnie uczestniczyli. Poruszyli m.in. problem relacji między ludźmi, relacji w rodzinie, poznawali metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i szkole, a także rozmawiali o nasilającym się zjawisku przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, poniżaniu i upokarzaniu ofiar w Internecie czy też o zjawisku przemocy w tym cyber- przemocy czy też „hejtu” w sieci internetowej.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach zorganizowała te warsztaty, a skoro spodobały się młodzieży, to warto je kontynuować.