Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Opracowanie planu pracy w nowym roku szkolnym.
 2. Uczniowskiego na zespoły działania:
  Zespół organizatorów rozrywki,
  Zespół prowadzących tablicę ogłoszeń,
  Odpowiedzialni za sprzęt grający podczas dyskotek.
 3. Dbałość o ceremoniał szkolny.
 4. Planowanie i wykonywanie dekoracji.
 5. Prowadzenie tablicy ogłoszeń.
 6. Zaplanowanie niektórych zadań na rok następny.
 7. Przypomnienie regulaminów.
 8. Działalność kulturalna i rozrywkowa.
 9. Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego.
 10. Dzień Edukacji Narodowej.
 11. Ślubowanie klas.
 12. Otrzęsiny klas IV – przyjęcie do grupy wiekowej „Sztubaki” – rywalizacja sportowa, Organizacja zabaw i dyskotek, Zorganizowanie poczty przy okazji: Świąt Bożego Narodzenia i Walentynek.
 13. Choinka dla szkoły.
 14. Nocny maraton naukowy.
 15. Nocne filmowa.
 16. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.
 17. Organizacja Dnia Wiosny.
 18. Włączenie się w organizację apeli.
 19. Pomoc w sprzątaniu i utrzymaniu porządku w szkole i wokół niej.
 20. Współpraca z Radą Rodziców.
 21. Zbiórka maskotek dla domu dziecka.
 22. Dzień sportu oraz mecz w siatkówkę uczniowie kontra nauczyciele.
 23. Urodziny klasy – impreza integrująca.