Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Sprawdzian klas szóstych

O godzinie 9.00 w dwóch salach uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian, w czasie którego zostaną sprawdzone ich umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Na sali nr 1 – sala gimnastyczna, obecnych było 44 uczniów, zaś w sali nr 2 trzech – dyslektyków. Test dotyczył szkoły. Uczniowie określili go jako niezbyt trudny. Miejmy nadzieję, że wyniki będą satysfakcjonujące.