Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach na rok szkolny 2021/2022.