Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa uczniów

O godzinie 9.00 zespół w składzie:

  1. Małgorzata Stenka-Kozłowska – wizytator KO w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
  2. St. Sierżant Beata Sawicka – SP KMP Słupsk
  3. Halina Jankowska – inspektor Urzędu Miejskiego w Kępicach

dokonał przeglądu szkoły.

Informacje o zagrożeniach występujących na terenie szkoły oraz o ich przyczynach i czynnikach ryzyka zespół zebrał na podstawie rozmów z uczniami (anonimowa ankieta w klasach szóstych), przedstawicielami rodziców, pracowników obsługi, dyrektorem szkoły. Sporządzony protokół zostanie przesłany do szkoły w późniejszym terminie. Rada Pedagogiczna została zobowiązana do przeprowadzenia analizy przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zmodyfikowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.