Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Przedszkole

Ze względu na bezpieczeństwo i w trosce o zdrowie dzieci będących pod naszą opieką oraz z uwagi na możliwość uzyskania przez rodziców zasiłku opiekuńczego, oddziały przedszkolne pozostają nadal zamknięte do 24 maja 2020r., zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Informacja ZUS na temat zasiłków  i tutaj link       https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/255109