Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Program „Poznaj Polskę”

W marcu br. Gmina Kępice złożyła 6 wniosków dla 2 grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych oraz klasy IV-VIII szkół podstawowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Zostały przyznane środki finansowe dla 3 szkół z terenu naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Kępicach, Korzybiu i Warcinie w łącznej kwocie: 45.582 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego; śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; kultura i dziedzictwo narodowe; największe osiągnięcia polskiej nauki.

Całkowity koszt wycieczek to: 61.979 zł, wkład własny: 16.397 zł. Czas trwania projektu od dnia podpisania porozumienia do 24 czerwca 2022 roku.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wycieczki jedno lub trzydniowe organizowane są w miesiącach od maja do 24 czerwca 2022r. Dzieci i młodzież odwiedzą takie miejsca jak: Kraków,  Warszawę, Gdynię, Wdzydze Kiszewskie.