Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Pracownia internetowa dla szkół

nak_efs150W dniu 19 czerwca 2007 roku nasz szkoła otrzymała nowa pracownię komputerową. Pracownie uzyskaliśmy dzięki przystąpieniu do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Otrzymaliśmy 10 komputerów uczniowskich, komputer serwer, projektor multimedialny z komputerem przenośnym, drukarkę sieciową i skaner.