Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Koncepcja pracy Zespołu Szkół

Koncepcja pracy szkoły na rok 2019/2020

  DZIAŁANIA CAŁOROCZNE  
Zajęcia dodatkowe
Biblioteka: pn-pt    7.45 – 14.30 G.Chwieduk, B.Pawlicka
Zajęcia z logopedą A.Dworakowska
Zajęcia świetlicowe:pn -pt S.Szymański, J.Ginter, A.koziarek, K.Kabulska A.Osmólska
Spotkania z pedagogiem Spotkania z psychologiem B.Wartman E.Wieliczko
Programy
Mleko w szkole kl. I-V Dyrektor, Rodzice, Wychowawcy
Owoce w szkole, kl. I-V Dyrektor, Rodzice, Wychowawcy
Woda nisko zmineralizowana w szkole Rada Rodziców
Wspólnie – weselej – spotkania integracyjne
z rodzicami
J.Furman
Klasa sportowa VIb T. Król
Klasy mniejszości niemieckiej I, II, III, IV, V, VI J.Łuczak, K.Żeszutek
Dbam o Mój Zasięg kl. VI-VIII M.Budzyńska
Udział uczniów klas IV-VI w Igrzyskach Sportowych Dzieci Cz.Burglin
Udział uczniów klas VII-VIII w Igrzyskach Sportowych Młodzieży Cz.Burglin
BohaterON – włącz historię – ogólnopolska kampania J.Łuczak
Kronika szkoły B.Pawlicka
Spotkania z ciekawymi ludźmi: policjant, weterynarz, leśnik, artysta regionalny, strażak, piekarz, uczestnik rajdu katyńskiego, krwiodawca, piłkarz, ratownik medyczny Cz.Burglin, A.Jakubowska, H.Wudarowicz, M.Bartosik, J.Furman, A.Klepin-Lis, J.Łuczak ,
Współpraca z instytucjami środowiska Kępic: Biblioteka, Przedszkole, SP Biesowice Poradnia PP w Słupsku, Policja, OPS, PCPR WORD, KKP Garbarnia     Parafia, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej J.Furman, A.Osmólska, H.Wudarowicz, Pedagog, A.Jakubowska, M.Bartosik, K.Kabulska J.Łuczak, A.Koziarek, M.Budzyńska, B.Sulima, A.Dworakowska, K.Łyszyk, Cz.Burglin,  
Poprawa estetyki korytarzy szkolnych, świetlicy, otoczenia szkoły Wychowawcy kl. I – VIII, Rodzice, Dyrektor, SU
Współpraca z „Pulsem Kępic” B.Sulima, J.Łuczak, J.Furman, G.Chwieduk, M.Budzyńska K.Kabulska, K.Łyszyk
Wystawa „Twórcy gminy Kępice” G.Chwieduk
Informator na korytarzu szkoły „Co w szkole piszczy?” A.Koziarek
Wyjazdy do kina Wychowawcy klas
Wyjazdy do teatru Wychowawcy klas
Urodziny klasy H.Wudarowicz, M.Bartosik, J.Furman, B.Sulima, A.Jakubowska, M.Budzyńska, K.Kabulska, K.Łyszyk A.Osmólska, J.Łuczak, Cz.Burglin, A.Dworakowska
Innowacja pedagogiczna z matematyki „Matematyka i my” M.Budzyńska

Rozwój czytelnictwa
Rozwój kompetencji czytania nauczyciele
Międzynarodowy dzień książki dla dzieci n-le I-III
Głośne czytanie dzieciom raz w miesiącu A.Osmólska, H.Wudarowicz, J.Furman, A.Jakubowska, K.Łyszyk
„VIIIa wie co czyta” – recenzje przeczytanych książek na godzinie wychowawczej M.Budzyńska  
Recenzje przeczytanych książek na godzinie wychowawczej w klasie VIIa B.Sulima
Współpraca z Biblioteką Miejską – promocja książek A.Jakubowska, H.Wudarowicz, J.Furman, A.Osmólska, G.Chwieduk, K.Łyszyk
Wolontariat
„Zakręcona akcja” – zbierania nakrętek J.Łuczak
Dzień Papieski Cz.Burglin,  
„Zapałka nie ogrzeje” Cz.Burglin,  
„Podziel się mikołajkiem” J.Furman, A.Jakubowska, M.Budzyńska, K.Kabulska, K.Łyszyk, H.Wudarowicz, A.Osmólska
Z choinką do ludzi starszych J.Furman
Pomoc w organizacji WOŚP w Kępicach J.Furman, M.Bartosik, M.Budzyńska
Opieka nad zwierzętami leśnymi – dokarmianie A.Osmólska, K.Łyszyk, A.Klepin-Lis, H.Wudarowicz, J.Furman, A.Jakubowska, M.Budzyńska, K.Kabulska
Loteria na schroniska SU
Świąteczna zbiórka żywności Cz.Burglin,  
Zbiórka zabawek do Dom Dziecka SU, M.Budzyńska, Wychowawcy kl. I-III
Góra grosza M.Budzyńska, Wychowawcy
Współpraca z OPS – pomoc starszym ludziom M.Budzyńska
Zbiórka żywności – karmy dla zwierząt na schroniska J. Furman, H.Wudarowicz, K.Łyszyk, A.Jakubowska, A.Osmólska
Zbiórka darów dla Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku E.Schweda, J.Furman
Pełna Miska dla Schroniska E.Schweda
Zamiast kwiatka niosę pomoc M.Budzyńska
WOŚP E.Schweda
Mikołaje dla hospicjum E.Schweda
Współpraca ze świetlicą szkolną
Dbałość o estetykę – gazetki M.Budzyńska, J.Furman
Kontrola uczestnictwa i zachowania swoich wychowanków na świetlicy A.Osmólska, H.Wudarowicz, J.Furman, A.Jakubowska, J.Łuczak, K.Łyszyk , B.Sulima, K.Kabulska, A.Dworakowska


  WRZESIEŃ  
Inauguracja Roku Szkolnego Zaproszenie władz oświatowych, rodziców   Dyr. Szkoły Burmistrz Kępic Przew. RR, Samorząd Szkolny Rada Pedagogiczna, M.Budzyńska
Walne zebranie Rady Rodziców-10.09.2019 Dyrektor Szkoły Rada Rodziców
Gminny turniej szachowy w Przytocku S. Szymański
Sprzątanie Świata wych. Klas
Konkurs plastyczny „Grzyby naszych lasów” n-le I-III
Otrzęsiny klas czwartych – rywalizacja sportowa Samorząd, M.Budzyńska, J.Ginter
Dyskoteka szkolna M,Budzyńska
Dzień Chłopaka w klasie IVa, Va, VIIa, Vc, Vib, Via K.Kabulska, B.Sulima, J.Łuczak, M.Budzyńska, M.Bartosik
Barwy Jesieni – konkurs recytatorski w Miastku N-le I-III, G.Chwieduk
WMDay – Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia M,Budzyńska, K.Kabulska, J.Ginter
Konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu w obiektywie” E.Schweda
Wyjazd integracyjny Klasa VIc, VII, VIII J.Łuczak, M.Budzyńska, M.Bartosik
  PAŹDZIERNIK  
Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Strażackiej J.Łuczak, A.Jakubowska
Dzień Edukacji Narodowej-11.10.2019r Ślubowanie klas pierwszych Spotkanie pracowników szkoły Wręczenie Nagród Dyrektora Samorząd Szkolny, Dyrektor M.Budzyńska, K.Łyszyk, A.Klepin-Lis
Konkursy plastyczne cały rok wg zgłoszeń J.Furman, wych. klas I-VIII
Powiatowa i Gminna Olimpiada Młodzieży Cz.Burglin, M.Bartosik
Powiatowy Turniej szachowy w Przytocku S.Szymański
Język polski – konkurs kuratoryjny B.Sulima, A.Koziarek, A.Dworakowska
Matematyka – konkurs kuratoryjny K.Kabulska, M.Budzyńska, 
Język niemieckii – konkurs kuratoryjny J.Łuczak
Dyskoteka szkolna M.Budzyńska,  
Dzień noszenia spódnicy – 30.10.19 n-le I-III
Wyjście integracyjne dzieci i rodziców klasy VII – Dzień Ziemniaka M. Budzyńska,  
„VIIIa wie w co gra” – spotkanie integracyjne na sportowo M.Budzyńska
Integracyjny wyjazd do kina J.Łuczak, M.Budzyńska, M.Bartosik, J.Furman, A.Osmólska
Mistrz klawiatury – konkurs gminny M. Budzyńka, K. Kabulska
III Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink” – organizacja E.Schweda
Wyjazd do teatru klasy VII „Zemsta” A.Koziarek, B.Sulima
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wakacje w obiektywie” E.Schweda
  LISTOPAD  
Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”
w Biesowicach
J. Furman N-le ed wczesnoszkolnej
Liga Ortograficzna- cały rok B.Sulima,
Śniadanie daje moc J.Łuczak, wych. Klas I-VIII, J.Furman,  
Dzień Niepodległości 8.11.2019 Klasy II i III
Jesienne spotkania szachowe z SP w Przytocku S.Szymański
Zabawa andrzejkowa – 30.11.2019 Wychowawcy klas
Wieczór wróżb andrzejkowych  VIc, Via, K.Kabulska, J.Łuczak,
„Zapałka nie ogrzeje” – 4.11.2019 SKC,  
Niemcy oczami najmłodszych- konkurs plastyczny Barcino J.Łuczak, K.Zeszutek
„Verstehen” – ogólnopolski konkurs j. niemieckiego J.Łuczak, K.Zeszutek
Szkolny konkurs Tabliczki mnożenia M.Budzyńska, K.Kabulska
II Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Imaginary Hero” J.Łuczak
Integracyjny wyjazd do kina klas IV E.Schweda, A.Dworakowska
I Powiatowy Konkurs plastyczny na rebus matematyczny M.Budzyńska, K.Kabulska
X Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w Miastku Wych kl. I-III, G. Chwieduk
  GRUDZIEŃ  
Mikołajki w szkole i klasach     Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, Wychowawcy klas
I Powiatowy Konkurs Mnożenie i kalkulacja – I etap K.Kabulska, M. Budzyńka
Tabliczka mnożenia – II etap K.Kabulska, M. Budzyńka
Świąteczna zbiórka żywności „Tak pomagam” Cz. Burglin,  
Multikino M.Bartosik, M.Budzyńska,  
Wyjazd do kina lub teatru Klasy II, A.Osmólska, J.Furman
Poczta świąteczna SU, M.Budzyńska
Adventskalendar – konkurs w Miastku J.Łuczak
Wyjazd do teatru M.Bartosik
Wyjazd do kina razem z rodzicami M.Budzyńska, J.Furman, Cz.Burglin
Noc Mikołajkowa J.Łuczak, M.Budzyńska,  
Ilustrowany słowniczek niemiecko-polski I-III, IV-VI J.Łuczak, K.Zeszutek
Występ bożonarodzeniowy A.Dworakowska, L.Łyszyk
  STYCZEŃ  
Nocny maraton naukowy- nauki ścisłe i przyrodnicze M,Budzyńska,  K.Kabulska, M.Bartosik
Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
Zimowe spotkania szachowe z SP w Przytocku S.Szymański
Bal karnawałowy Wychowawcy klas, SU
BHP w czasie ferii Wychowawcy klas, Dyrektor
Konkurs realioznawczy – Kraje Dachl-Korzybie J.Łuczak
Góra grosza SU
Konkurs historyczny M.Pestka-Spychała
Ślubowanie klas I na czytelnika szkolnej biblioteki G. Chwieduk, B. Pawlicka, J.Sahajdak
  LUTY  
Poczta walentynkowa SU
DBI – Bezpieczny Internet – Cyberprzestrzeń –apel, e-learning klas VI-kurs M.Budzyńska
Dyskoteka Walentynowa
Wybór Miss i Mistera szkoły
M. Budzyńka,  
Konkurs poezji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej w Kobylnicy J.Łuczak,  K.Zeszutek
Konkurs angielskiej Piosenki Walentynkowej – Warcino J.Łuczak,  
Walentynki SU
Wojewódzki konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej E.Schweda
  MARZEC  
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” M.Budzyńska
„Mity greckie w naszym języku” – szkolny konkurs klas V-VI B.Sulima
Dzień kobiet w VIIa, VIc, Via K. Kabulska, J.Łuczak, B.Sulima
Wyjazd do teatru B.Sulima
Gminny Konkurs Literacki „Nasza Twórczość Osobliwa” dla uczniów klas 6-8 A.Koziarek
Dzień Samorządności-21.03.2020   M.Budzyńska, Wych. Klas Samorząd Szkolny
Dzień Liczby Pi Powiatowy konkurs na kartkę z liczbą Pi M.Budzyńska, M.Bartosik, K.Kabulska, J.Ginter
Noc z chemią M.Budzyńska
Bądź kumplem, nie dokuczaj – Dzień Kumpla M.Budzyńska
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Baśniowy Świat” E.Schweda
  KWIECIEŃ  
Dni ekologiczne w szkole. Cały rok zbieramy baterie – Dzień Ziemi Zakręcona akcja – finał   J.Łuczak
Dzień Patrona Szkoły Klasy VII
Gminne konkursy recytatorskie, muzyczne i plastyczne w Bibliotece w Kępicach S. Szymański, A.Koziarek B.Sulima, G. Chwieduk, A.Dworakowska Wychowawcy klas
Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym M. Bartosik, Dyrektor Szkoły WORD, Policja
Wiosenne spotkania szachowe z SP w Przytocku S.Szymański
Gminny Konkurs Ort. Kl. IV-VII B.Sulima, A.Koziarek, A.Dworakowska
Konkursy plastyczne wg terminów J.Furman, ucz. Kl. I-III
I Powiatowy Konkurs Mnożenie i kalkulacja  – II etap K.Kabulska, M. Budzyńka
Świąteczna zbiórka żywności „Tak pomagam” Cz. Burglin
I Powiatowy konkurs na krzyżówkę chemiczną M. Budzyńska
Konstytucja 3 Maja – 30.04.2020 Klasy IVa, IVb, Va
  MAJ  
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji J.Twardowskiego w Miastku Wych kl. I-III, G. Chwieduk, A.Dworakowska, A.Koziarek, B.Sulima
Szkolny konkurs językowo-plastyczny „Kartka dla mamy”  
Europejski Dzień Języków K.Zeszutek, J.Łuczak
Gminny Konkurs piosenki niemieckojęzycznej w Kępicach J.Łuczak, K.Zeszutek
Międzynarodowy Konkurs Literacki w Słupsku G. Chwieduk, A.Koziarek
Udział w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży w Wędkarstwie S.Szymański SW „Czapla”
Udział w rajdzie organizowanym przez UM, Biblioteka, Nadleśnictwo M.Bartosik
Dzień Mamy i Taty w Szkole Wychowawcy klas
Bałtycki Festiwal Nauki K.Kabulska, M. Budzyńska
„Master of English” – gminny konkurs j.angielskiego kl.III J.Łuczak,  
Korzybie – ścieżka ekologiczna – rajd rowerowy z rodzicami M.Bartosik,
Wycieczka klasy VII – VIII M.Bartosik, M.Budzyńska,  
Gminny konkurs tangram M.Budzyńska, K.Kabulska
Montaż słowno-muzyczny uczniów klas V „Dla Ciebie, Mamo” A.Koziarek
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia polskiej przyrody w kadrze uchwycona” – ogranizacja z Nadleśnictwem Polanów E.Schweda
Dzień Dziecka – Nauczyciele i rodzice dzieciom Mecz nauczyciele-uczniowie, Wychowawcy klas, Samorząd Szkolny, Dyr. Rodzice,
Wycieczka uczniów mniejszości niemieckiej kl. II i III J.Łuczak, K.Zeszutek
Konkurs Recytatorski w Bibliotece Publicznej w Słupsku G.Chwieduk
  CZERWIEC  
Dzień Rodziny – impreza integracyjna z rodzicami J.Furman, A.Osmólska, A.Orenczak,  H.Wudarowicz, A.Jakubowska, K.Łyszyk
Konkurs Gminny w Korzybiu M.Budzyńska, K.Kabulska
Wycieczka klas VIIb M.Bartosik
Wycieczka klas V A.Dworakowska, E.Schweda
Wycieczka klas VIa, K.Kabulska
Egzamin na Kartę Rowerową   Wyjazd do Polanowa- Nadleśnictwo M.Bartosik, Pielęgniarka, Dyrektor szkoły M.Bartosik
Konkurs Poprawnej Polszczyzny w Korzybiu B.Sulima, A.Koziarek, A.Dworakowska

Konkurs czytania ze zrozumieniem w Warcinie
Nauczyciele klas I-III, B.Sulima
V Wojewódzki konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej i Niemieckiej- organizacja E.Schweda
Wycieczka klas I, II, III H.Wudarowicz, A.Jakubowska, A.Osmólska, J.Furman, K.Łyszyk
Wycieczka uczniów mniejszości niemieckiej do Berlina i Soltau kl. IV i VI J.Łuczak, K.Zeszutek
Wycieczka rowerowa do Korzybia M.Bartosik
Wieczorek klas VIII M.Budzyńska
Organizacja dnia przed zakończeniem roku szkolnego M.Budzyńska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego -26.06.2020 Zamiast kwiatka niosę pomoc – akcja Polskiej Akcji Humanitarnej M.Budzyńska, Samorząd Szkolny, Dyrektor szkoły, Rodzice M.Budzyńska
  WRZESIEŃ  
Uroczysta Inauguracja nowego 2020/2021 roku szkolnego – akcent artystyczny-1.09.2020  Samorząd Szkolny  

Zatwierdzona do realizacji uchwałą nr 2/2019/2020 Rady Pedagogicznej
z dnia 10.09.2019r.

Koncepcję zatwierdził:

Dyrektor Zespołu Szkół w Kępicach

Przewodnicząca Rady Rodziców

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu