Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Pierwszy Dzień Wiosny

Dnia 21 marca 2016. r. obchodziliśmy w przedszkolu Pierwszy Dzień Wiosny .W tym dniu wszystkie dzieci z naszego przedszkola udały się wraz z „Marzanną” do ogrodu przedszkolnego. Tam „zimowa panna” została uroczyście spalona i pożegnana słowami:  „Żegnaj Zimo, witaj Wiosno!”.

08