Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

O bracie Tadeusza

 >Adam Michał Bielak, ur. 27 września 1923 roku we Lwowie. Tam ukończył szkołę powszechną i cztery klasy gimnazjum. 14 kwietnia 1940 roku wywieziony wraz z matką i bratem do Kazachstanu. W mieście Semipałatyńsk kończył dziewiąta i dziesiątą klasę szkoły rosyjskiej. Na zesłaniu pracował w fabryce pończoch a później jako robotnik w organizacji dostaw. 1 września 1943 roku jako ochotnik wstąpił do II Dywizji, 4 Pułk Piechoty I Korpusu Wojska Polskiego. W grudniu ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Riazaniu. W 1944 roku pełnił funkcję pisarza mundurowego. 1 Września 1944 roku był lekko ranny w bitwie pod Warką. W marcu 1945 roku ukończył Oficerską Szkołę Intendentury w Lublinie zdobywając stopień podporucznika. Po wojnie pracował jako oficer finansowy 74 Pułku Artylerii Haubic w Toruniu. Zginął tragicznie w 14 czerwca (?), maja (?) 1946 roku i został pochowany na cmentarzu wojskowym w Toruniu, trudno jest znaleźć dokładne miejsce pochówku ze względu na nieczytelność tablic na nagrobkach.

Bracia. Od lewej: Tadeusz (8lat?), Adam (10lat?)

z synami

Cmentarz wojskowy w Toruniu

Cmentarz wojskowy w Toruniu