Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Nadanie odznaczenia

Na wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku Sztandar Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach dnia 28 kwietnia 2011 r. został udekorowany Honorową Odznaką Sybiraka. W ten sposób uznaje się nasz wielki wkład w propagowanie wśród uczniów wiedzy o losie setek tysięcy Polaków zesłanych na poniewierkę w najdziksze ostępy Rosji. Wygnanie z rodzinnego domu, wymordowanie ojców – oficerów Wojska Polskiego, głód, praca ponad ludzkie siły, choroby, poniżanie ciężko doświadczyło tych ludzi i nasz Kraj. Przez wiele lat po wojnie nie mogliśmy nawet o tym głośno mówić. Młode pokolenie powinno głęboko w sercu nosić tę kartę naszej historii. Mieć w największym szacunku Tych, którzy tego losu doświadczyli!

Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadał naszej szkole Odznakę Dziewięćdziesięciolecia Korpusów Kadetów II RP 1918 – 1939 ze złoto-granatową szarfą, na której czytamy: W HOŁDZIE KADETOM II RP, KRAKÓW MODLIN, LWÓW, CHEŁMNO, RAWICZ, 1918 – 1939 – 2008. W dwudziestoleciu międzywojennym istniały 3 korpusy: KK1 we Lwowie (jako kontynuacja korpusu krakowskiego), KK2 w Rawiczu i KK3 w Chełmnie (jako kontynuacja korpusu modlińskiego). Szkoły te zdołały przetrwać do II wojny światowej i mimo wielu prób nie udało się później odtworzyć ich wielkiej świetności. Tę zaszczytną odznakę otrzymaliśmy za propagowanie w naszym środowisku idei kadeckiej streszczającej się w haśle: Nic dla mnie, wszystko dla Ojczyzny! Słowa te były świętością dla patrona naszej szkoły – kadeta KK1 Tadeusza Bielaka, który miał honor 2 lata być elewem tej szkoły oraz dla Jego Ojca Józefa, który był tu wychowawcą. W XXI wieku, w czasach konsumpcjonizmu , w czasach Unii Europejskiej, a także świata jako globalnej wioski bardzo trudno jest w taki sposób wychowywać uczniów, ale uwzględniając powyższe okoliczności, czynić to należy!

legitymacja