Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Od zerówki do gimnazjum

ppwow2 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo jako wspieranie realizacji programu Wojewody Pomorskiego. 20 uczniów klasa I-III, pod opieką mgr Krystyny Łyszyk miało dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowo-edukacyjne, wycieczkę do Warcina, do lasu, zabawy na sali gimnastycznej w ramach których uczyły się komunikowania, integracji, rozwijały aktywność fizyczną. Szczególną opieką objęte były dzieci mające problemy z opanowaniem podstaw programowych. Na realizację otrzymaliśmy dodatkowo 3459 zł (koszt ogółem 5670 zł). W ramach programu nauczyciel zakupił do pracowni nauczania zintegrowanego telewizor.