Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Listy uczniów przyjętych do grup przedszkolnych i zerówki

Listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Grupa 3-latków

Grupa 4-latków

Grupa 5-latków

Grupa 6 – latków A

Grupa 6 – latków B