Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Kampania „Bohater”

Inauguracja przez Drużynę Harcerską „Aninimy” prowadzoną przez Druhnę Krystynę Łyszyk Kampanii „Bohater”. Harcerze ofiarowali się zdobyć jak najwięcej informacji o życiu patrona szkoły Tadeusza Bielaka.

Inaugurację kampanii zaszczycili swoją obecnością harcmistrzowie: Tomasz Katafiasz, Zofia Derlatka, Tomasz Weber (komendant hufca ZHP Miastko), aleksandra Sikorska, oraz druhna Ewa Surma.

Inaugurację kampanii zaszczycili swoją obecnością harcmistrzowie: Tomasz Katafiasz, Zofia Derlatka, Tomasz Weber (komendant hufca ZHP Miastko), aleksandra Sikorska, oraz druhna Ewa Surma.

Drużyna harcerska i zuchowa oraz zaproszeni goście i dyrektor szkoły

Drużyna harcerska i zuchowa oraz zaproszeni goście i dyrektor szkoły