Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Język niemiecki w klasach pierwszych i czwartych

Od 1 września uczniowie klas pierwszych i czwartych uczą się dodatkowo języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i prowadzone są przez panią Julitę Łuczak. Uczniowie poznają język niemiecki, kulturę, elementy historii i tradycji krajów niemieckojęzycznych. Na etapie wczesnoszkolnym ważne jest kształcenie sprawności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, samodzielności oraz umiejętności uczenia się. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczą się nowego języka, są bardzo pilne i ciekawe nowych wyzwań. Życzymy samych szóstek! Viel Erfolg!