Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Jestem bezpieczny – obcemu mówię: Nie!

W dniu 17.06.2019r. odbyła się pogadanka z dziećmi przedszkolnymi na temat Jestem bezpieczny – obcemu mówię Nie!;

Dzieci 5 – letnie przedstawiły bajkę Czerwony Kapturek,  ocenę zachowania dziewczynki i pokazały właściwe zachowanie w stosunku do osób nieznajomych.  Następnie przedstawiono różne scenki sytuacyjne z udziałem dzieci 3 – 4 letnich pod hasłem „Spotkanie z nieznajomym”. (nie otwieram drzwi nieznajomym; stosowanie się do zakazu otwierania drzwi nieznajomym, rozmowy z nieznajomym.)

Dzieci 5 – letnie Przedszkola Samorządowego w Kępicach realizowały w II semestrze r. szkl.2018/2019 Innowację Pedagogiczną  „Ostrożny i bezpieczny przedszkolak” – obcemu powiedz: NIE!            

Dzieci uczyły się przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, w sieci na podwórku oraz zachowania właściwej postawy wobec osób nieznanych, stosowania wobec nich zasady ograniczonego zaufania oraz uczenie radzenia sobie w takich sytuacjach  i uzyskania bezpiecznej pomocy.

Realizując treści innowacji podjęto następujące działania:

1. Innowację realizowano poprzez pogadanki, obserwacje i pokaz, projekcje filmów edukacyjnych, inscenizacja krótkich tekstów literackich, odgrywanie scenek sytuacyjnych, twórczość plastyczną dzieci, słuchanie literatury, gry edukacyjne, filmy edukacyjne, strony www.

2. 21.01.2019r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem OSP w Kępicach p. Karolem Waszakiem „Ostrożnie z ogniem”. Dzieci uczyły się prawidłowych zachowań podczas pożaru, wzywania pomocy i rozumienia zakazu samowolnego podpalania zapałek, kuchenki gazowej. Poznały numer Straży Pożarnej 998 oraz numer alarmowy 112.   

3. 20.05. 2019r odbyło się spotkanie policjantką ”  Policjant – osoba, która może mi pomóc”, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, na podwórku, w sieci, zachowanie właściwej postawy wobec osób nieznanych.

4. 26 marca 2019r. odbyło się  Spotkanie popołudniowe z rodzicami na temat: Dbam o bezpieczeństwo mojego dziecka i innych. Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy rodziców na temat niebezpieczeństw grożących dziecku, zwiększenie ich świadomości oraz informowanie odpowiednie służby o niepokojących sytuacjach lub osobach.