Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Rok 1946

Rok 1946 – Szkoła w Kępicach ma 60 lat.

24 Stycznia 1946 roku Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej im. Bolesława Chrobrego w Businku (tak wówczas nazywały się Kępice, gmina Warcino, powiat Miastko, okręg Szczecin) Pan Stanisław Gierszewski zapisał do tutejszej szkoły pierwszych 6 uczniów. Podzielił ich na dwie klasy: II i III. 8 czerwca 1946 roku obowiązki kierownika zaczął pełnić Pan Henryk Trzebiński, a liczba uczniów wzrosła do 17. W listopadzie 1946 r. pojawiła się pierwsza nauczycielka – Pani Helena Brzoskowska. W październiku 1948 roku szkołą znowu kierował Pan St. Gierszewski.

1946_1Zajęcia odbywały się w budynku szkoły niemieckiej (patrz zdjęcie poniżej). Po wojnie jego stan był bardzo zły, wszędzie panował bałagan, brakowało oszklenia okien, brakowało opału, według ustnych relacji pierwszych uczniów teren przyszkolny był pełen niebezpiecznego, „wojennego złomu”. W czasie wakacji nad utrzymaniem porządku zatrudniono 40 Niemców, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Na początku uczniowie nie mieli podręczników, pomocy naukowych, zajęcia opierały się na wykładach, ćwiczeniach ustnych, w kronice szkoły jest napisane, że zaopatrzenie uczniów było wówczas „żadne”. Koło Rodzicielskie przeprowadziło zabawę, z której dochód przeznaczono na zakup pierwszych książek do biblioteki oraz szklankę gorącego mleka. Pierwszy piekarz w Businku – Pan Franciszek Bronk sponsorował dla każdego ucznia słodką bułkę (sznek). Bardzo szybko pojawiło się w szkole harcerstwo, Spółdzielczy Samorząd Uczniowski, bardzo uroczyście obchodzono Święto Lasu i Święto Pracy, opiekowano się grobami żołnierzy radzieckich, urządzano mikołajki, na pierwsze Boże Narodzenie przygotowano „jasełkę”, uczono polskich tańców narodowych, w czasie wakacji – kolonie letnie, urządzono świetlicę oświatową, dzieci obsadziły teren przyszkolny drzewkami.

Pierwsza drużyna harcerska i pierwsi tancerze – zdjęcia ze zbioru Pani Teresy Pieślak

1946_3Myślę, że nikt wtenczas nie narzekał na braki. Ludzie cieszyli się POKOJEM oraz tym, że ich dzieci mogą się uczyć – doganiać czas, który zabrała im wojna…, uczęszczać do niewielkiego, położonego w pobliżu szkoły kościółka pw. Matki Bożej Różańcowej (zdjęcie – poniżej), planować w tej niewielkiej osadzie swoją przyszłość. Funkcję sołtysa w osadzie pełnił Pan Józef Ciepliński.

1946_4W 1950 roku szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Według dokumentacji znajdującej się w szkole klasę VII ukończyli wówczas uczniowie: Jadwiga Chyb, Janina Grzebiela, Zofia Muzyka, Krystyna Kędzierska, Adam Lipka, Krystyna Pierzchała, Henryk Knof. Wcześniej klasę VII można było ukończyć, dojeżdżając do Miastka.

Chcielibyśmy nieco zatrzymać czas, który minął, przypomnieć wszystko to najlepsze, co zaistniało na terenie naszej szkoły w ciągu jej 60 lat istnienia. Mile widziane byłyby wspomnienia, zdjęcia lub inne pamiątki uczniów, nauczycieli , pracowników obsługi, mieszkańców Kępic.

1946_2Z ramienia Rady Pedagogicznej organizacją uroczystości zajęła się powołana przeze mnie grupa nauczycieli – Panie: Zofia Derlatka, Janina Furman, Bożena Sulima, Teresa Piątkowska, Małgorzata Bartosik oraz Pan Czesław Burglin. Atmosferę tamtych czasów można odczuć oglądając wystawę zdjęć „Kępice w starej fotografii” prezentowaną w Urzędzie Miejskim. Z niej właśnie wykorzystałem zdjęcia do niniejszego artykułu, za co serdecznie dziękuję Organizatorom Wystawy.

Opracował: Andrzej Taukin – Dyrektor Szkoły

Jeżeli widzicie Państwo jakieś nieścisłości, brak pewnych faktów lub przestawioną chronologię wydarzeń, to prosimy o kontakt w tej sprawie w celu uporządkowania informacji. Będziemy wdzięczni za każdą informację.