Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Lata 60-te i 70-te

Lata 1968 – 1977

1968_1Z każdym rokiem wzrastała w szkole ilość dzieci, co było związane z napływem pracowników do budowanej w Kępicach garbarni (od tego roku zaprzestano używać nazwy „Businko”). W roku 1958 szkoła przejęła na swoje potrzeby drugi budynek , położony przy ul. Leśna 4, dzisiaj Niepodległości. Umieszczono w nim 3 młodsze klasy. W klasach I- VII uczyło się wówczas 323 dzieci. Szkołą kierował Jan Sujkowski.

Do najważniejszych sukcesów tego okresu należy zaliczyć:

  • I miejsce zespołu tanecznego (krakowiak, oberek i polka) i II miejsce chóru w wojewódzkim przeglądzie zespołów artystycznych. Startowało wówczas 40 szkół i 8 ośrodków kultury – 1959 r.
  • Zorganizowanie szkoły przysposobienia zawodowego dla młodzieży starszej – 1959 r.
  • I miejsce Szkolnego Koła Sportowego na powiatowych zawodach w Miastku – 1960 r.
  • Kółko turystyczno-krajoznawcze zorganizowało wyjazdy do Słupska, Koszalina (1962 r.), Torunia, Warszawy i Płocka (1967 r.)
  • Wydzierżawienie szkoły na czas wakacji przez górników węgla brunatnego Konin (1962-1965).
  • Zorganizowanie ulicami Kępic pochodu dzieci w strojach z czasów średniowiecza z okazji 1000-lecia chrztu Polski (1966 r.). Czy uda nam się kogokolwiek poznać?

Kierownik Szkoły  Kazimierz Zaremba 1968-1973Od 1966 r. istnieje 8-klasowa szkoła podstawowa. Bardzo wielkie znaczenie w tym okresie nadano wychowaniu przez pracę. Uczniowie z nauczycielami przygotowywali przedstawienia dla „Ludzi dobrej roboty” – Pracowników Zakładu Garbarskiego i innych zakładów Kępic. Uroczyście obchodzono Dzień Górnika, 1 Maja – Święto Pracy. Zachowały się w szkole listy mieszkańców ul. Wojska Polskiego (lata1973-74) o pracy „niewidzialnej ręki” – grupki chłopców z naszej szkoły, którzy w ukryciu, nocą, w czasie nieobecności gospodarzy porządkowali obejścia starszych mieszkańców. każdego roku uczniowie starszych klas uczestniczyli w akcji „każdy ziemniak na wagę złota” w pobliskich państwowych gospodarstwach rolnych (Obłęże, Warcino) zbierali ziemniaki, a za zarobione pieniądze organizowali wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Miedzy innymi do Trójmiasta i Malborka w 1969 r., Warszawy w 1970 i 1977 r., do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Torunia, Konina, Kruszwicy, Kórnika w 1971 r.

Gminny Dyrektor Szkół Jan Łojko 1973-1977W pracy wychowawczej wyróżniały się kólka: zespół mandolinowy (III miejsce w rejonowych eliminacjach w 1977 r., SKS pod opieką Ludwika Czelewicza (I miejsce drużyny piłki nożnej w Pucharze Polski Drużyn Szkolnych w Słupsku w 1977 r.), szczep harcerski pod kierunkiem Tadeusza Dei (I miejsce w Harcerskiej Wiośnie Kulturalnej w Miastku w 1976r) chór szkolny i zespół wokalny prowadzone przez Panią Janinę Janowicz (I m-ce w przeglądzie powiatowym w Miastku w 1975r.), Zdarzało się gościć w szkole delegacje oficerów radzieckich. W pracy dydaktycznej tryumfował przygotowany przez Panią W. Blumowską ucz. kl. VIIIc Sławomir Ziemianowicz, który w 1976 r. zdobył I miejsce w rejonowym konkursie języka polskiego w Miastku i reprezentował ten rejon na konkursie wojewódzkim. Komisję powiatową ujął opisem warszawskiego hotelu „Forum”.

Do najważniejszych uroczystości należy zaliczyć Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 1976/77, na którą przybył wojewoda dr Jan Stępień, Kurator Oświaty i Wychowania dr L. Mąka. Został naszej szkole nadany wówczas status Zbiorczej Szkoły Gminnej. Podlegały nam następujące szkoły podstawowe: w Przytocku, w Biesowicach, w Mzdowie, w Osowie, w Warcinie, w Barcinie, w Korzybiu, w Obłężu i w Żelicach. Młodzież naszej szkoły wśród wielu zespołów z całego województwa brała udział w pokazie artystycznym w czasie odsłonięcia pomnika Marii Konopnickiej w Warcinie 7 czerwca 1975r. W karnawale 1972 zorganizowano „Bal kaskowy”, nie – „maskowy”, ale „kaskowy”, na który Samorząd Szkolny mógł zaprosić za dobre postępy w nauce tylko klasy I-IV, klasy od V do VIII dostały czas na… poprawę swojego zachowania i ocen!

Opracował: Andrzej Taukin – Dyrektor Szkoły

Jeżeli widzicie Państwo jakieś nieścisłości, brak pewnych faktów lub przestawioną chronologię wydarzeń, to prosimy o kontakt w tej sprawie w celu uporządkowania informacji. Będziemy wdzięczni za każdą informację.