Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Gminny konkurs na wiersz o tematyce morskie

Regulamin

Gminnego konkursu na wiersz o tematyce morskiej

pod nazwą

SŁOWA JAK BURSZTYNY

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kępicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 77 – 230 Kępice, zwany dalej Organizatorem.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www. zskepice.pl oraz na profilu -Facebook Zespół Szkół w Kępicach.

  1. Tematyka konkursu

Konkurs polega na napisaniu wiersza ( niekoniecznie rymowanego) o tematyce morskiej. Utwór może odnosić się do wspomnień związanych z pobytem nad morzem, wyobrażeń lub marzeń na temat morskiej przygody i związanych z tym przeżyć wewnętrznych oraz emocji.

III. Cele konkursu:

-zaproszenie uczniów z Gminy Kępice do bezpiecznego włączenia się w projekt  przygotowany przez Zespół Szkół w Kępicach w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej,

-inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

-stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,

-sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w okresie zamkniętych szkół.

III. Udział w konkursie

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4- 6 szkół podstawowych z Gminy Kępice.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza o tematyce morskiej.

3.W treści wiersza nie wolno używać  wyrazów obraźliwych i wulgarnych.

4. Forma wiersza dowolna, treść zgodna z tematyką Konkursu. Wiersz powinien posiadać tytuł , składać się maksymalnie z 16 wersów .

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie prac konkursowych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu do dnia 7 maja 2021 r. na adres Organizatora( do sekretariatu szkoły) z dopiskiem Słowa jak bursztyny.  Wiersze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.

6. Utwór musi być wynikiem własnej twórczości, nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.

7. Praca powinna być dostarczona w formie pisma komputerowego( najlepiej czcionka Times New Roman, rozmiar 12)

8. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie 1 utwór.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

a)udzieleniem prawa do  wykorzystywania wiersza w następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej i Facebooku ZS w Kępicach, lokalnych mediach.

b)wyrażeniem zgody przez jednego z rodziców uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

10. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.

IV. Nagrody i wyniki Konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.

2. Komisja podejmuje decyzję większością głosów.

3. Decyzja komisji jest ostateczna.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 maja br.

Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. Na zwycięzców Konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszam do udziału w konkursie!

                                               Koordynator: Agata Koziarek