Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Skąd jesteśmy

Nie wolno dzieci pozbawiać korzeni. Przypominanie, skąd się wywodzimy, jest dla nich gwarantem zbudowania i zachowania tożsamości. Na edukacji regionalnej uczniowie poznawali regiony, z których pochodzą ich przodkowie. Pozwoli to im odczytać związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami naszego regionu, uczniowie będą wówczas świadomie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowywaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego. Na pytanie: z jakiego przedwojennego województwa II Rzeczpospolitej pochodzi rodzina twojego taty, a z jakiego – twojej mamy, uczniowie po konsultacji z rodzicami odpowiadali:

L.p. Nazwa województwa Ilość przodków %
1 pomorskie 64 30,5%
2 kieleckie 26 12,4%
3 poznańskie 17 8,1%
4 warszawskie 15 7,1%
5 lubelskie 14 6,7%
6 lwowskie 13 6,2%
7 łódzkie 12 5,7%
8 wileńskie 9 4,3%
9 bydgoskie 8 3,8 %
10 białostockie 6 2,9%
11 krakowskie 5 2,4%
12 śląskie 4 1,9%
13 łuckie 4 1,9%
14 nowogródzkie 3 1,4%
15 brzeskie 2 1%
16 stanisławowskie 1 0,5%
17 tarnopolskie 0 0%
18 poza Polską 7 3,2%
Razem 210 100%