Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

E-Gmina Kępice – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W ramach tego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szkoła otrzymała w użyczenie 10 zestawów komputerowych wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym i obsługą tego zestawu na sumę 31.382,14 zł. Komputery zainstalowano w gabinecie informatycznym (2 szt.), w salach lekcyjnych (7szt.), w gabinecie dyrektora (1 szt).