Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

DBI-Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień ten obchodzony jest od 2004. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer. W tym roku DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej, Minister Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nasza szkoła została zgłoszona do inicjatywy przez Panią Magdalenę Budzyńską. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego Internetu. Dzień ten obchodzono 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”- My obchodziliśmy go 17.02.2017. W ramach akcji zostały przeprowadzone godziny wychowawcze – „Internet bez hej tu”. Uczniowie wykonali gazetki tematyczne w klasach i na holu. Natomiast rodzice klasy V wzięli udział w szkoleniu dotyczącym cyberprzemocy i uzależnień związanych z komputerem, które prowadziła M. Budzyńska.