Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

80 rocznica urodzin

2

Lekcje z byłymi mieszkańcami Lwowa. Pani Halina Bogucka z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Koszalina opowiada klasie szóstej o swoich przeżyciach z 1940 roku, kiedy to z rodzicami wywożono ją z pięknego Lwowa do łagrów w Kazachstanie.

W galerii Ucznia Roku Pani Ewa Olszewska przygotowała wystawę pamiątek z Lwowa, które z dostarczyła nam była mieszkanka Lwowa, obecnie Kępiczanka Pani Beata Łaszcz. Na zdjęciu zaś widzimy fragment dekoracji sceny projektu Pana Jacka Adamczyka.

Uroczystą akademię w Domu Kultury zaszczyciło wielu rodziców, mieszkańców Kępic, przedstawicieli władz, delegacji szkół. Na zdjęciu widzimy Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ze Szczecinka Pana Zyndrama Maszkowskiego.

Akademię przygotowała Pani Bożena Sulima. Wśród lektorów widzimy między innymi Wojtka Ziemianowicza.

Pieśni lwowskie: „Tylko we Lwowie”, „Idę sobie przez Lwów”, „Polskie kwiaty”, „Co tam bałakać”, „Jest na świecie gród umiłowany” i inne opracowała i przygotowała muzycznie Pani Maria Ławrenowicz.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych z wierszem „Ja jestym spókojny panisku, nie bijam nikogu pu pysku…. ” i inne przygotowały Panie: Dorota Chwieduk i Barbara Ruszkiewicz.

Wśród zacnych gości była Pani Dyrektor Regina Fiećko, Burmistrz Kępic Marek Piotr Mazur, Z-ca Burmistrza – Krystyna Pamuła, Nadleśniczy Pan Tadeusz Wentowski, Dyrektor Gimnazjum w Kępicach Pan Jacek Plutowski.

Pan Maszkowski udekorował Burmistrza Kępic lwowską odznaką. W tle widzimy klasy pierwsze w programie „Do przodu, Polsko!”, przygotowanym przez Panią Annę Jakubowską.

Grono pedagogiczne z Panią Reginą Fiećko.

Wśród zaproszonych gości widzimy również kombatantów: Pana Władysława Jutkiewicza i Kazimierza Urbańskiego

Rozmowy przy kawie

Okolicznościowy toast wzniesiony przez Pana Tadeusza Zawadzkiego – Prezesa TMLKPW w Koszalinie.

Wszyscy goście z wielkim wzruszeniem wysłuchali wiersza „Granatowa kompania” Zbigniewa Kabata wykonanego przez Pana Jerzego Bohatkiewicza.