Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

75. Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

We wrześniu 1939 roku Polska zniknęła z mapy świata. Naszą kochana Ojczyznę na niemal 6 lat zagrabili hitlerowcy niemieccy i sowieccy komuniści. Polacy jednak mimo niewoli nie poddali się. 27 września 1939 roku została utworzona Służba Zwycięstwu Polsce. Obejmowała niemal wszystkie dziedziny życia Polaków: szkolnictwo, sądy, opiekę, kulturę i wojsko. Funkcje SZP po kilku miesiącach przejął Związek Walki Zbrojnej, a po nim walkę z okupantami podjęła Armia Krajowa. Po wojnie liczyła około 400 tyś żolnierzy. Za swoja niezłomność wielu zapłaciło najwyższą cenę – życie. Taki był los sanitariuszki INKI – Danuty Siedzikówny. To jej poświeciliśmy dzisiejsze spotkanie. Szkołę odwiedzili uczniowie 4 LO im. Zbigniewa Herberta w Słupsku z poświęconym Ince przedstawieniem.