Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

11.03. do 06.05.2014r.

Uczestniczy 16 uczniów (2 grupy po 8 ucz.) klas piątych.

Projekt edukacyjny „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” to propozycja skierowana do pomorskich szkół. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania proponowane w ramach projektu, prowadzonego pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, nawiązując tym samym do bogatej tradycji edukacji morskiej w regionie. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy zdobywanej w szkole, z umiejętnościami zdobywanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Uczniowie pracując w grupach, posługując się metodą projektową przez cały rok szkolny pod opieką nauczyciela zgłębiają wybrane zagadnienie dotyczące tematyki morskiej. Gromadzą i szeregują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie. W ten sposób powstaną strony internetowe, prezentacje multimedialne, gazety, a nawet przedstawienia teatralne. W ciągu tego roku uczniowie odbędą też jednodniowe praktyczne zajęcia na wodzie, które pozwolą im skonfrontować zebraną wiedzę z rzeczywistością lub przygotować się do zbierania informacji, czasem będą ukoronowaniem pracy nad projektem w szkole.” (źródło:http://www.kusznierewicz.pl/)

Uczniowie naszej szkoły realizowali projekt pt. „Państwa i miasta nad Morzem Bałtyckim”. W ramach działań projektowych wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w „Fabryce Sztuk” w Tczewie oraz w praktycznych zajęciach żeglarskich. Podczas zajęć mieli możliwość sterowania żaglówką, następnie uczyli się prawidłowego zachowania na morzu. Wzięli również udział w zajęciach meteorologicznych oraz zajęciach z zakresu pierwszej pomocy medycznej. W projekt zaangażowanych było 9 uczniów klas piątych. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Marcin Miotke.

Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa z Kępic została zakwalifikowana do projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukacje morską „ZŁAP WIATR W POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY”. Na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu edukacji morskiej przewiduje się 16 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 8-osobowych grup uczniów klas piątych szkół podstawowych. Zaplanowano 8 spotkań po 2 godziny lekcyjne, odbywających się we wtorek co dwa tygodnie dla każdej grupy. Zajęcia zakończą się w maju. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone są metodą projektu pod opieką nauczyciela – Małgorzaty Bartosik i Magdaleny Budzyńskiej. Oto lista uczniów klas V, które biorą udział w projekcie:
I grupa : Adamowicz Łukasz, Iwański Kacper, Karas Katarzyna, Klasa Martyna, Łoboda Emilia, Pachlita Julia, Pela Oliwia, Szewczyk Mateusz.
II grupa: Dramiński Jakub, Fiszbak Kacper, Gabrych Barbara, Kliś Zuzanna, Janowicz Julita, Sznejder Daria, Koberstein Aleksandra, Wolańska Alicja.

Dopełnieniem tych zajęć będą wyjazdowe warsztaty edukacyjne, praktyczne zajęcia żeglarskie oraz edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe, a także obozy żeglarskie – 8-dniowe obozy wakacyjne, będące nagrodą dla autorów najlepszych prac zrealizowanych w ramach zajęć szkolnych prowadzonych metodą projektu.

17. 06.2014r. – Warsztaty żeglarskie w Zawiatach
Uczniowie klasy piątej realizujący program edukacyjny „Złap wiatr w żagle” wraz z uczniami z naszej gminy oraz Dębnicy Kaszubskiej i Kobylnicy wzięły udział w warsztatach żeglarskich nad Jeziorem Jasień. Dzieci zostały pomieszane i podzielone na cztery grupy. Każda z nich brała udział w zajęciach z: pierwszej pomocy, ekologii, nauki szantów oraz żeglarskich, które wzbudziły najwięcej emocji. Były to praktyczne zajęcia na wodzie, podczas których mogły sterować żaglówką, uczyli się prawidłowego zachowania na wodzie oraz poznali terminologię związaną z żeglarstwem.