Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zebrania

16 września 2021r.

Zebranie ogólne, spotkanie w klasach

KLASY I-III godzina 16:30

KLASY IV-VIII – godzina 17:00