Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zebrania

TEMATYKA I TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

1Zebranie ogólne, spotkania w klasach
– wybór trójek kasowych,
– wybór delegatów z trójek klasowych do rady rodziców
– omówienie dokumentów szkolnych (Statut, Program Wychowawczo- Profilaktyczny),,
– zapoznanie z planami pracy nauczycieli i wymaganiami edukacyjnymi
-pobranie adresów email od rodziców,
-zapoznanie z działaniem dzienniczka ucznia(klasy I)
-ubezpieczenie uczniów.
15 września 2022 godz. 16:30 kl. I-III godz. 17-00 kl. IV-VIII
2Wywiadówka.
Analiza frekwencji.
Omówienie sytuacji dydaktyczno–wychowawczej w klasach. Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi .
24 listopada 2022 godz.16:30 kl. I- III godz. 17:00 kl. IV-VIII
3Wywiadówka. Informacja o wynikach za pierwsze półrocze.12 stycznia 2023 godz. 16:30  kl. I- III godz. 17:00 kl. IV-VIII
4Wywiadówka. Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nagannym zachowaniu na koniec roku szkolnego.18 maja 2023 godz. 16:30  kl. I- III godz. 17:00 kl. IV-VIII  

TEMATYKA I TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1Zebranie ogólne, spotkania w klasach.
wybór trójek klasowych,
wybór delegatów z trójek klasowych do rady rodziców
omówienie dokumentów szkolnych (Statut, Program Wychowawczo- Profilaktyczny)
zapoznanie z planami pracy nauczycieli
 i wymaganiami edukacyjnymi
pobranie adresów email od rodziców, zapoznanie z działaniem dzienniczka ucznia(klasy I)
ubezpieczenie uczniów.
16 września 2021
2Wywiadówka.
Analiza frekwencji.
Omówienie sytuacji dydaktyczno–wychowawczej w klasach.
Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi .
18 listopada 2022
3Wywiadówka.
Informacja o wynikach za pierwsze półrocze.
27 stycznia 2022
4Wywiadówka.
Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nagannym zachowaniu na koniec roku szkolnego.
19 maja 2022

Zastrzega się możliwość zmian w powyższym terminarzu.

W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania w dodatkowych terminach.

Z propozycją zorganizowania zebrania może wystąpić wychowawca, pedagog lub inny nauczyciel uczący w klasie, a także rodzice.

Zebrania prowadzi wychowawca klasy.

Zebranie ogólne, spotkanie w klasach

KLASY I-III godzina 16:30

KLASY IV-VIII godzina 17:00