Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Zagrożenia Cyberprzestrzeni

7 czerwca 2013r. uczennice klasy VIa- Sara Grabiec i Emilia Weremczuk pod opieką Pani Magdaleny Budzyńskiej przygotowały apel w postaci prezentacji multimedialnej dotyczący problemów XXI wieku tj. uzależnienia od Internetu oraz cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i skutki oraz powody, dla których Internetowi chuligani stosują przemoc. Druga prezentacja dotyczyła uzależnienia od Internetu. Uczennice omówiły rodzaje uzależnień ich fazy i objawy. Ponadto zostały przeanalizowane skutki uzależnień. Każdy temat został wzbogacony przykładami z życia codziennego.