Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Wizyta JE Ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko

Ks. Biskup przeprowadził lekcję religii w klasie VIA na temat swojej posługi w Koœciele. Uczniowie mieli okazję zadać pytania oraz poprosić o autograf. Następnie odbyło się spotkanie z nauczycielami. Należy zauważyć ogromne zainteresowanie Ks. Biskupa sprawami wychowania i nauczania młodego pokolenia.