Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny zainaugurował dyrektor szkoły Andrzej Taukin w obecności Burmistrza Kępic Pana Marka Piotra Mazura, kierowniczki przedszkola Pani Barbary Ruszkiewicz, licznie zgromadzonych rodziców na czele z Panią Moniką Orzechowską. Uczniowie oraz Goście pięknie odśpiewali trzy zwrotki hymnu narodowego. Przywitaliśmy młodych nauczycieli: Magdalenę Budzyńską, Marcina Szkodzińskiego, Emilię Dorawę. Pracować w naszej szkole będą również: Ewa Czyplis, Aniceta Szwedkowicz i Ewelina Jaworska. Ze względu na remont budynku przedszkola obecni byli uczniowie oddziałów przedszkolnych. Szczególnie serdecznie oklaskiwaliśmy pierwszaków. Z życzeniami wystąpił również pan Burmistrz i Rodzice.