Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Uczeń roku 2004/2005

Magdalena MrózSzkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach

Magdalena Mróz
klasa 6 SP

GRATULUJEMY

Magda Mróz w roku szkolnym 2002/2003 trafiła pod moją opiekę wychowawczą. Już w klasie czwartej wykazywała dużo zaangażowania, wyraźnie pod względem nauki i zachowania przodowała w klasie. Dla innych uczniów była dużym autorytetem. Nauczyciele pozytywnie wyrażali się na jej temat. Zawsze była przygotowana do zajęć, chętnie wykonywała prace dodatkowe, służące upiększaniu zarówno klasy jak i szkoły.

Chętnie brała udział w zajęciach wielu kół zainteresowań (dziennikarskim, biblijnym, wędkarskim, matematycznym, strażackim ,sportowym, liturgicznym, Ligi Ochrony Przyrody). Rok szkolny 2004/2005 był dla Magdy wyjątkowy. Na Ucznia Roku solidnie zapracowała. Średnia ocen Magdy to 5,7. Zachowanie – wzorowe. Brała udział w wielu konkursach i zawodach. Zajęła II miejsce w klasie w konkursie Tabliczki Mnożenia i otrzymała wyróżnienie w konkursie recytatorskim. Brała udział w zawodach strażackich, gdzie zajęła 5 miejsce w gminie i na I szczeblu rejonowym. Chętnie udzielała się w sporcie. Zajęła I miejsce w zawodach w piłkę ręczną na szczeblu gminnym i III miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Wzięła udział w międzynarodowym przeglądzie kabaretów w Białym Borze. Chętnie występowała w Jasełkach, na Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, podczas Dni Ekologicznych. Uczestniczyła w szkolnym konkursie matematycznym i „Kangurze”, w konkursie ekologiczno – wędkarskim. Brała udział w konkursach biblijnych na etapie szkolnym i gminnym, a także w konkursie plastycznym „Wędkarskie Hobby”. W tym samym roku szkolnym Magda była gospodarzem klasy, a także pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego szkoły. Aktywnie wypełniała swoje obowiązki klasowe i szkolne. Dostarczała także tematy dziennikarskie do „Szkolnej Kanapki”.

Zawsze można było polegać na Magdzie. Powierzone zadania wykonywała starannie i sumiennie.

Autor: Katarzyna Kabulska

Źródło: „Szkolna Kanapka”