Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach
Budynek Szkoły Podstawowej w Kępicach

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW

w roku szkolnym 2022/2023

Informacja dotycząca możliwości ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2022-2023
uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół w Kępicach.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023, dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej oraz wychowanków Przedszkola Samorządowego, w załączeniu szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia grupowego EDU PLUS  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

  jednorazowa składka rocznawysokość świadczenia
1.30,00zł12.000,00zł
2.40,00zł17.000,00zł

Opłatę za ubezpieczenie należy zapłacić w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2022r.

Dokumenty do pobrania:

Ubezpieczenie EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022

Adresy do zgłaszania szkody:

Druk zgłoszenia szkody